Bandengan

 

Survei kawasan kumuh di Bandengan Selatan Jakarta dan daerah kumuh di Rawa Indah, Teluk Gong Jakarta bersama team LRDII. Dibalik pertokoan megah ada kampung seperti ini diatas rawa rawa. Dan juga mereka tinggal dibilik-bilik tripleks bekas.